Postcards Books Ads Image collection Blog HOME

Info & contact Marktplaats Searchlist / Zoeklijst Ordering / Bestellen

Trading on the Dutch website "Marktplaats"

SROK Ads
Vanilla Postcards

Hoe wij handelen op Markplaats

SROK Ads
Vanilla Postcards

Confirmation of bids

When your bid has been accepted, I will always first ask you to confirm your bid. We will then proceed to exchange address and payment information.
I usually immediately mark the ad as "reserved" and wait at least 1 day for a reaction on your part. If I receive no reaction and a new bid is made then the "reserved" status of the item is invalidated and I will, once again, accept bids from others. If you are going on vacation after you have placed a bid, please let us know in advance. I will only reserve an item definitively if I have received your response. Once an ad has been reserved for you, it will remain so regardless of any other bids.

Bevestigen van biedingen

Op het moment dat uw bod geaccepteerd is, vraag ik u altijd om eerst uw bod te bevestigen. Daarna kunnen overgaan tot het uitwisselen van adres- en betalingsgegevens.
Ik zet de advertentie dan meestal meteen op gereserveerd en wacht minimaal 1 dag op een reatie van uw kant. Krijg ik die niet en komt er daarna een nieuw bod, dan vervalt in principe uw reservering en accepteer ik weer biedingen van anderen. Gaat u dus na het plaatsen van uw bod op vakantie, laat dat dan van tevoren even weten. Pas zodra ik een reactie van u heb gekregen, zet ik de advertentie definitief op gereserveerd. Staat de advertentie eenmaal voor u gereserveerd, dan blijft dat zo, ongeacht eventuele andere biedingen.

Bidding by email

You can also respond to my ads by email. You will always receive a reply, but I will not necessarily accept your bid. If bids have already been made on Marktplaats I will inform the other bidders of the amount of your bid, possibly by placing your email-bid as an anonymous bid on Marktplaats.

Biedingen per email

U kunt ook per email reageren op mijn advertenties. Ik zal daar altijd op reageren, maar niet altijd op ingaan. Als er al geboden is op Marktplaats zal ik de andere bieders van uw bod op de hoogte stellen, eventueel door uw email-bod 'anoniem' op Marktplaats erbij zetten.