Postcards Books Ads Image collection Blog HOME

Info & contact Marktplaats Searchlist / Zoeklijst Ordering / Bestellen

Info & contact

Vanilla Books exists since mid-2008 and has several specialties, including an extensive collection of advertising, which we sell under our trade name SROK Ads.

The shop is owned by Gert and Bernadette Bultman and is based in Zoetermeer (The Netherlands).

We do not own a "shop in a street", but you are very welcome to visit us in person to browse our collection and preview or pick up your order. If you wish to do so, you can make an appointment by email to ads@srok.nl

Alternatively, we can now offer you previewing through Skype at ads@srok.nl.

Informatie & contact

Het Vanilla antiquariaat bestaat sinds medio 2008 en kent diverse onderdelen, waaronder een uitgebreide collectie reclame die wij verkopen onder de handelsnaam SROK Ads.

Het antiquariaat is eigendom van Gert en Bernadette Bultman en is gevestigd in Zoetermeer (Nederland).

Het is een _gesloten antiquariaat_. Wilt u uw bestellingen komen afhalen, of een boek komen inzien voordat u besluit het te kopen, bent u van harte welkom. Maak dan eerst een afspraak door een email te sturen naar: books@vanilla-books.nl.

Lijst van afkortingen

Op al onze reclame vermelden wij - voorzover bekend - jaartal en herkomst (d.w.z. uit welke krant, tijdschrift of andere bron een bepaalde advertentie afkomtig is. Om schrijfwerk te besparen gebruiken we daarvoor min of meer standaard afkortingen. Hieronder staan de meest voorkomende genoemd. Mist u er eentje, laat het ons weten.
 • 2PPWK - Tweede premieprachtwerk Wereldkroniek 1901 (tgv Huwelijk Wilhelmina)
 • AK - Autokampioen (ANWB)
 • AV - Avenue
 • AWN - Actueel Wereldnieuws (Nederlandsch Indie)
 • B - Beatrijs
 • BA - Bedrijfsauto)
 • BH - Het Binnenhof (krant uit Den Haag)
 • BL.WB., BLOEM.WB, BLOEMEND.WEEKBLAD - Bloemendaalsch Weekblad
 • BV - Beroepsvervoer (soms per abuis gebruikt voor Bedrijfsvervoer)
 • BDV - Bedrijfsvervoer)
 • BW - Bakkerswereld
 • BWA - Bouwkundig weekblad Architectura (Het Bouwkundig Weekblad werd opgericht in 1881 als orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Redactieleden: Cuypers, Gugel, de Kruyff, Musken en Vogel. In 1927 kwam er een fusie met Architectura en werd voortgezet als Bouwkundig Weekblad Architectura)
 • CL - Country Life
 • DC - Dordrechtsche Courant
 • DD - Dordtsch Dagblad
 • DN - Dordrechtsch Nieuwsblad
 • DVEHH - De Vrouw en haar Huis
 • EE - Eigen Erf
 • EW - Elseviers Weekblad
 • EW - Economisch Weekblad voor Nederlandsch Indie
 • GIB - 's-Gravenhage in Beeld
 • GIWB,GWB - Gelderland in Woord en Beeld
 • GR,GR ROTT - Groot Rotterdam
 • HC - Haagsche Courant
 • HIBIN 1955 - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland
 • IND.CULT./TEYSM. - De Indische Culturen (Teysmannia)
 • ILN - Illustrated London News
 • ISADN - Illustrated Sporting and Dramatic News
 • IZ - Illustrirte Zeitung
 • KI - Katholieke Illustratie
 • L - (Nederlands, voor 1934) Het Leven
 • L - (Nederlands, na 1934) Libelle
 • L - (Engelstalig) LIFE
 • LI,LINT - LIFE International
 • LC - Leeuwarder Courant
 • LKZ - Zondagsblad van de Limburger Koerier
 • LTDLVM - Le textile dans la vie moderne (revue de la 2e exposition textile internationale, Bruxelles 1955) - Edite par Moniteur Textile
 • LVI 1936 - Landbouw - Veeteelt - Inustrie, Uitgave Twentsch Dagblad Tubantia, tgv de tentoonstelling 'T VOLLE PROFIJT, 22-8-1936
 • LVH - La Vie Heureuse
 • M - Margriet
 • Md, Mo, Moe - Moeder
 • ME of M.E. - Muziek Expres
 • MH - Misset Horeca
 • MP - Motion Picture
 • MS - Modern Screen
 • GC - Goudsche Courant
 • MKW - Misset's Kruidenierswaren
 • MLM - Misset's Levensmiddelenbedrijf
 • MvdNVvEW - Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Electrotechnische Werkgevers
 • M.I.P. - Munchner Illustrierte Presse
 • NCPPF - Nederlandse Chemische en Pharmaceutische Producten en hun Fabrikanten, Uitgave Bedrijfsgroep Chemische Industrie, Den Haag
 • N.A.C. - Nieuwe Apeldoornsche Courant
 • NHC - Nieuwe Haagsche Courant
 • NION - Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw
 • NMSSV - Nederlands Maandblad voor Streek- en Stadsvervoer
 • NOEM - Netherlands Oil Equipment Manafacturers (jaarlijkse(?) catalogus
 • NR - Nieuwe Revu
 • NWHK, NWHIK - Nederlandsch Weekblad voor den Handel in Kruideniers- Grutters- en Koloniale Waren
 • NWSTVNI - Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie
 • OJP - Ons Jonge Platteland
 • OH&G - Our Homes and Gardens (UK)
 • P - Panorama
 • PATR, P.I. - Patriotte Illustre (Belgisch, Franstalig)
 • PDAC - Provinciale Drentsche en Asser Courant
 • PG - Picturegoer (UK)
 • PIBG - Prinses Irene Brigade Gedenkboek
 • PP - Picture Post (UK)
 • Q - Quick (German)
 • SEP - Saturday Evening Post (USA)
 • RKTKSZA - R.K. Tijdschrift voor Kerk, School, Ziekenhuis en Armenwezen (NL)
 • S - Stern (German)
 • S - Simplicissimus (German, pre WW2)
 • SA - De Stad Amsterdam
 • SP - Spiegel (NL)
 • ST - De Standaard (krant)
 • STW - Spoor- en Tramwegen
 • T - De Telegraaf (dagblad), soms (jaren 30) De Tijd (dagblad)
 • TCdB - Touring Club de Belgique
 • TEIJSM. - Teijsmannia (Teysmannia) (Ned.-Indie)
 • TK - Toeristenkampioen (ANWB)
 • UD - Utrechts Dagblad
 • UPSD - Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad
 • UN - Utrechts Nieuwsblad
 • VAD - Het Vaderland (krant)
 • VVDSEDS - Vakblad voor de schoenmakerij en den schoenhandel
 • Warendorf - Warendorf's Geïllustreerde Familie-Kalender
 • WK - Wereldkroniek